Правила заповнення заявки

domain:

Ім'я домену.
Формат: повне ім'я домену (без www !).
Наприклад: domain: kseu.edu.ua

remark:

Назва закладу вищої освіти, для якого делегується доменне ім'я.
Формат: звичайний текст, в разі потреби таких рядків може бути декілька.
Дані, що вказані при реєстрації нік-хендла ЗВО, мають бути ідентичними тим, що містяться на офіційному бланку ЗВО. Виявлення невідповідностей може бути підставою для відмови в реєстрації доменного імені.
Наприклад:

remark: Kyiv State Example University
remark: 1 Kreshatik St., Kyiv
remark: Київський державний наприклад університет
remark: Київ, Хрещатик 1

admin-c:

Адміністративний контакт, уповноважений вирішувати адміністративні питання, пов'язані з доменним іменем.
Формат: нік-хендл організації з бази даних UANIC
Наприклад: admin-c: KSE25-UANIC

tech-c:

Технічний контакт, уповноважений вирішувати технічні питання, пов'язані з доменним ім'ям (експлуатація nameserver'ів, ліквідація аваpійних ситуацій, оформлення заявок т.ін.). ЗВО може зазначити в якості технічного контакту як нік-хендл компанії, з якою укладений договір на обслуговування доменного імені, так і нік-хендл відповідного власного підрозділу. В разі потреби полів tech-c може бути декілька.
Формат: нік-хендл організації з бази даних UANIC.
Наприклад: tech-c: ASP1-UANIC

Primary NS-server:

Ім'я DNS-серверу, який обслуговує доменне ім'я, що делегується. Необхідно щонайменше два таких DNS-сервери (primary та secondary).
IP адреса DNS-серверу обов'язкова в разі, якщо його ім'я знаходиться в домені, що делегується (наприклад, ns.kseu.edu.ua для доменного імені kseu.edu.ua).
В іншому випадку IP-адреса визначається автоматично.
Фоpмат: Повне ім'я сервера та його IP-адpеса.
Наприклад: ns.kseu.edu.ua 194.93.190.12

На момент подання заявки всі DNS-сервери повинні бути доступні та відповідним чином налаштовані.