Загальні вимоги до оформлення та подання до розгляду листів

Загальна інформація:

Листи стосовно реєстрації/перереєстрації доменних імен в домені EDU.UA надсилаються на адресу:

04053, м. Київ, а/с 23
ТОВ "Хостмайстер"
Адміністратору домену EDU.UA

 

Лист має бути оформлений з додержанням норм сучасного діловодства та містити всі необхідні реквізити.

Реквізити - це сукупність обов'язкових відомостей у документі, без яких він не може бути підставою для обліку і не має юридичної сили.

Вимоги до змісту листа:

 1. Листа має бути виконано на офіційному бланку закладу освіти, який містить повну назву та контактну інформацію цієї організації;

 2. Лист обов'язково має містити Вихідний номер та дату підписання документа;

 3. Назва домену вказується без застосування літер www.;

 4. Назву організації слід вказати двома мовами: українською та англійською;

 5. Лист повинен бути засвідчений підписом керівника організації або його першим заступником;

 6. Підпис посадової особи засвідчується відбитком ПЕЧАТКИ організації.

 7. Приймаються до розгляду тільки оригінали листів. Не приймаються до розгляду:

  • неповний комплект документів (див. Додатки до офіційного листа);
  • копії, надіслані факсом або електронною поштою;
  • документи із факсимільним підписом.

  Відповіді на листи, оформлені неналежним чином, не надсилаються.

 8. Лист зберігає свою чинність протягом 3-х місяців з дати реєстрації в канцелярії Адміністратора домену EDU.UA.
  Після закінчення цього терміну лист втрачає актуальність, діловодство за документом автоматично завершується.

 9. Процес реєстрації доменного імені розпочинається знову тільки після отримання нового листа.

Додатки до офіційного листа

Засвідчена належним чином копія ліцензії на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти.

Зразки офіційних листів